Privacybeleid

In dit privacybeleid leggen we uit hoe we je persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en bescherming. Dit privacybeleid geldt voor alle persoonlijke informatie die we verwerken je onze website bezoekt, een training bij ons boekt, gebruik maakt van onze online tools of op een andere manier met ons in contact treedt.

Wie zijn wij?

Socialmediaplan.nl is eigendom van Jomith BV uit Middelburg (kvk 22063882) en Van Herk Marketing uit Amsterdam (kvk 34110547).

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarvoor gebruiken we ze?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens als je IP-adres of je antwoorden op onze organisatiescan. Socialmediaplan.nl verzamelt de volgende gegevens, afhankelijk van je interactie met ons:

Gegevens voor het verwerken van je aanmelding
Boek je een training bij ons of meld je je aan voor een evenement, dan vragen we je onder meer om je (zakelijke) contactgegevens en factuurgegevens. We vragen soms naar je functie en de afdeling waar je werkt om de inhoud van de training zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de situatie van de deelnemers.

Gegevens om onze diensten te kunnen leveren
Wanneer je werkgever een incompany training bij Socialmediaplan.nl afneemt of een consultancy opdracht verstrekt, verzamelen we namen en zakelijke contactgegevens van de deelnemers aan de training, of de teamleden die bij de consultancy opdracht betrokken zijn. We verzamelen deze informatie om je te kunnen informeren over de voortgang en om je ‘huiswerk’ of documentatie te kunnen sturen.

Gegevens uit surveys
Deelnemers aan trainingen en evenementen vragen we na afloop soms om hun mening over het geleverde. Deze informatie gebruiken wij om onze dienstverlening te verbeteren. We bewaren je antwoorden gedurende 1 jaar; daarna worden de gegevens geanonimiseerd zodat we ze kunnen blijven gebruiken voor kwaliteitsmonitoring. Soms plaatsen we antwoorden uit deze surveys op onze website; dit doen we uitsluitend als je ons daar expliciet toestemming voor geeft.

Gegevens die je zelf met ons deelt
Wanneer je een contactformulier op de website invult, bijvoorbeeld om een vraag te stellen, bewaren we deze informatie om je verzoek te kunnen afhandelen. Ook commentaren die je achter laat op onze website bewaren we zodat andere webbezoekers ze kunnen lezen. We bewaren deze gegevens tot je ons verzoekt om ze te verwijderen.

Met wie worden je gegevens gedeeld?

Wij delen je gegevens uitsluitend met partijen die ons helpen om onze diensten te leveren. Dat zijn bijvorbeeld externe dienstverleners zoals financiële dienstverleners (voor het verwerken van onze administratie en het sturen van facturen), webbouwers, en mensen die ons helpen met de marketing. Met al deze partijen sluiten we verwerkersovereenkomsten, en we stellen delen alleen die informatie met deze partijen die zij nodig hebben om hun werk te doen.

Bekijken, aanpassen en verwijderen van je persoonsgegevens

Je hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Dat doe je door een mailtje te sturen naar hallo@socialmediaplan.nl. Dat kun je ook doen als je wilt dat wij je gegevens corrigeren omdat ze onjuist of verouderd zijn. Bovendien heb je het recht om je eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Socialmediaplan.nl. Wil je geen email meer van ons ontvangen, dan kun je dat kenbaar maken door op de ‘afmelden’ link te klikken in de mailings die je van ons ontvangt. Voor al je andere vragen over jouw persoonsgegevens stuur je een mail naar hallo@socialmediaplan.nl.

Bescherming en opslag van je persoonsgegevens

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via hallo@socialmediaplan.nl

Jouw gegevens worden binnen de EU opgeslagen, of op de systemen van Amerikaanse partijen die wij gebruiken voor gegevensverwerking, te weten: Google Drive, Mailchimp, Drip, Zapier en Surveymonkey.

Gegevens van kinderen

Onze dienstverlening is niet gericht op kinderen. Dit betekent dat het gebruik van socialmediaplan.nl door klanten jonger dan 18 jaar alleen is toegestaan met de nadrukkelijke toestemming van een ouder of voogd.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is mogelijk dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of aangepast. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen ingrijpend van aard zijn, zullen we ze op een duidelijke en opvallende manier communiceren.

Copyright© socialmediaplan.nl | Burg. Stramanweg 63, 1191 CX Ouderkerk aan de Amstel | Alle rechten voorbehouden

Open WhatsApp
1
Chat met socialmediaplan.nl
Welkom bij de socialmediaplan.nl chat! Wil je ons een bericht sturen klik dan op 'Open WhatsApp'